KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU VERVIS

Vervis - gwarancja stałej ceny.

Małgorzata Lewandowska / 2018-09-21 09:50:00

 

W związku z dynamiczną zmianą cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prezesa Zarządu Vervis Sp. z o.o.:


Szanowni Klienci,

Od jesieni zeszłego roku trwa tendencja wzrostowa cen energii na Towarowej Giełdzie Energii, która w ostatnim czasie znacznie przyśpieszyła i osiągnęła najwyższe w historii poziomy. Ceny energii elektrycznej w kontraktach bieżących i na kolejne lata podążają za aktualną sytuacją rynkową. Wielu sprzedawców branżowych przekłada rosnące koszty na swoich Klientów biznesowych.  Stąd szereg   polskich przedsiębiorców otrzymało pisma o podwyżkach cen energii w ramach obowiązujących ich umów. 

Nasza strategia współpracy jest inna, o czym niniejszym informujemy. Dziękując Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, pragniemy się zrewanżować zapewnieniem i gwarancją niezmienności cen w ramach aktualnie łączących nas umów sprzedaży. Priorytetem jest dla nas nawiązywanie partnerskich relacji, ukierunkowanych na wspólne dobro. Dbamy o bezpieczeństwo i stabilność interesów biznesowych swoich partnerów, dlatego też deklarujemy, że nie będziemy dokonywali jakichkolwiek ruchów, które skutkowałyby naruszeniem wcześniej podpisanych warunków umownych. Dążymy do utrzymywania długofalowych relacji sprzedażowych, bo tylko taka strategia działania jest gwarantem satysfakcji i wspólnego sukcesu.    

Życząc Państwu prosperity w biznesie, zapraszamy do podtrzymywania długoterminowej współpracy. Ze swej strony zapewniamy ciągłe działania nad wzbogacaniem oferty produktowej i doskonalenie jakości usług. Tak wyznaczane standardy podyktowane są troską wyłącznie o zapewnienie Państwu komfortu i bezpieczeństwa we współpracy z nami. 

Z wyrazami szacunku
Ryszard Piotrowski
Prezes Zarządu


Energia do działania
7