Vervis Sp. z o.o. to polska firmą z kapitałem prywatnym. Wywodzimy się z Włocławka a powstaliśmy z inicjatywy osób, które z branżą paliw energetycznych związane są od ponad 25 lat i wypracowały sobie ugruntowaną pozycję na rynku energii. Działamy jako niezależny sprzedawca energii elektrycznej i gazu ziemnego. Klientem Vervis może zostać każdy – bez względu na wielkość odbioru czy lokalizację. Jesteśmy obecni na ternie całego kraju.

Prąd dla firm

Sprzedajemy prąd dla firm i gospodarstw domowych

Niskie ceny

Dzięki korzystnym cenom pomagamy w oszczędnościach firmowych i domowych

Ochrona klienta

Chronimy swoich klientów niezmiennością kosztów

Realizujemy sprzedaż energii elektrycznej dla:

  • Zakładów przemysłowych
  • Firm produkcyjnych i usługowych
  • Obiektów użyteczności publicznej m.in.: szkół, szpitali, urzędów
  • Gmin (oświetlenie ulic)
  • Wspólnot mieszkaniowych, developerów
  • Osób prowadzących działalność gospodarczą (produkcja, usługi)
  • Osób prywatnych (na cele mieszkaniowe)

Podstawa naszego działania:

Vervis (nazwa handlowa spółki VERVIS Sp. z o.o.) wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587575 z kapitałem zakładowym w wysokości: 1.452.400,00 zł, posiadający NIP: 8880000739, REGON: 005875329.

Vervis prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży energii elektrycznej na podstawie koncesji numer OEE/768/3290/W/DRE/2014/ZJ wydanej przez Prezesa Urządu Regulacji Energetyki w dniu 17 stycznia 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Oprócz sprzedaży energii mamy doświadczenie w produkcji energii elektrycznej. Posiadamy własną elektrownię wiatrową o mocy 450 kW znajdującą się w okolicach miejscowości Unisławice.

Działamy w branży energetycznej i gazowej. Z chwilą zliberalizowania rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz rozdzielenia sprzedaży energii elektrycznej czynnej od dystrybucji staliśmy się prężnie rozwijającym przedsiębiorstwem prowadzącym z powodzeniem obrót nośnikami energii, tj. energii elektrycznej i paliwa gazowego.


W swojej ofercie posiadamy także panele fotowoltaiczne, usługi audytu efektywności energetycznej oraz doradztwa w zakresie optymalizacji usług dystrybucyjnych. Obecni jesteśmy na terenie całego kraju, zarówno dzięki sieci sprzedaży własnej, jak i udziałom w licznych przetargach, rozpisywanych przez instytucje i urzędy.


Z oferty VERVIS korzystają zarówno duże jak i małe przedsiębiorstwa, a także Klienci indywidualni z gospodarstw domowych. Dzięki swojemu podejściu, z sukcesem rozbudowujemy portfel klientów korporacyjnych. Spółka zwraca szczególną uwagę na budowanie dobrych relacji z Klientami, które owocują w dalszej współpracy.


Vervis posiada podpisane umowy przesyłowe z PSE i Gaz Systemem. Spółka prowadzi obrót na rynku hurtowym oraz pozagiełdowym, energią elektryczną, paliwem gazowym oraz prawami majątkowymi do pochodzenia energii elektrycznej.


ZAPRASZAMY

Energia do działania
7