Vervis

RENUMERACJA PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2020-10-06 00:00:00 / Małgorzata Lewandowska

Szanowni Państwo,
informujemy odbiorców energii elektrycznej, znajdujących się w portfelu sprzedażowym Vervis Spółka z o.o., z obszaru sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Spółka z o.o. oraz TAURON Dystrybucja SA, że począwszy od trzeciej dekady września br. w dokumentach rozliczeniowych obowiązuje nowa struktura kodu dla oznaczeń Punktów Poboru Energii (PPE). Jest ona zgodna z międzynarodowym standardem GS1/GSRN.

Vervis

KOMUNIKAT SPÓŁKI DLA ODBIORCÓW PALIWA GAZOWEGO

2020-07-14 00:00:00 / Małgorzata Lewandowska

Szanowni Państwo,

informujemy odbiorców paliwa gazowego, że od 01 lipca 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) rozpoczęła zmianę numeracji Punktów Poboru Gazu (tzw. PoD) na zgodną z międzynarodowym standardem systemu identyfikacyjnego GS1.

Vervis

KOMUNIKAT SPÓŁKI

2020-03-27 00:00:00 / Małgorzata Lewandowska

Szanowni Państwo,
 
Vervis Spółka z o.o. kierując się odpowiedzialnością za wypełnienie warunków umownych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w świetle niepewności gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19, uprzejmie prosi o niezwłoczne informowanie nas w drodze korespondencji elektronicznej lub przekazu telefonicznego o ewentualnych planowanych ograniczeniach poboru energii elektrycznej i gazu ziemnego lub wygaszaniu całego potencjału produkcyjnego Państwa przedsiębiorstwa.

logo_vervis_m

Ustawa o cenach prądu - akcyza

2019-09-24 13:00:00 / Małgorzata Lewandowska

Zgodnie z naszym komunikatem z dnia 18.04.2019 r. Vervis Spółka z o.o. rozpoczęła z dniem 1 maja 2019 r. w rozliczeniach za pobór energii elektrycznej fakturowanie w niższej cenie versus cena umowna, o wysokość wynikającą z różnicy stawki akcyzy, tj. 12,23 zł/MWh.

vERVIS

CENY PRĄDU - PRZYPOMNIENIE

2019-08-09 13:15:00 / Małgorzata Lewandowska

Szanowni Klienci,

Vervis Spółka z o.o. przypomina o obowiązku płynącym z Ustawy o cenach prądu w 2019 r.  Ci z Państwa, którzy nie złożyli jeszcze Oświadczenia odbiorcy końcowego /zgodnie ze wzorem jak w załączniku/, zobowiązani są dostarczyć je do naszej spółki w nieprzekraczalnym terminie 13 sierpnia 2019 r. /wtorek/, aby w II połowie 2019 r. mogli skorzystać z działań osłonowych polegających na utrzymaniu ceny za energię elektryczną na poziomie cen jakie były stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. 

Informacja Vervis

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI VERVIS - CENY PRĄDU

2019-07-25 17:00:00 / Małgorzata Lewandowska

Szanowni Klienci,

przypominamy, że podmioty spełniające przesłanki art. 5 ust. 1a, pkt 2-5 Ustawy z dnia  28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, którzy są...

Komunikat

Komunikat Prezesa Zarządu Vervis

2018-09-21 09:50:00 / Małgorzata Lewandowska

W związku z dynamiczną zmianą cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prezesa Zarządu Vervis Sp. z o.o.

e-bok vervis

Uruchamiamy EBOK

2018-08-04 11:15:00 / Adam Grynia

SZANOWNI PAŃSTWO 

Z dniem 1 września 2018 r. udostępniamy platformę internetową pn. elektroniczne biuro obsługi klienta eBOK, która otwiera nieograniczony dostęp do informacji w zakresie rozliczeń z tytułu korzystania z produktów oferowanych przez naszą Firmę. 

Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej

Dostawcy energii elektrycznej 2017

2017-12-06 16:06:05 / Małgorzata Lewandowska

W lipcu 2017 r. Polski Instytut Badań Jakości (PIBJA) w ramach kontynuacji współpracy z Niemieckim Instytutem Badań Jakości, opublikował wyniki testu najlepszych dostawców energii elektrycznej oferujących prąd dla klientów segmentu detalicznego na rynku krajowym. 

Energia do działania