POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIE” W SERWISIE INTERNETOWYM VERVIS.PL

Właścicielem serwisu vervis.pl (https://vervis.pl), zwanego dalej Serwisem oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE art. 6 ust. 1 lit. b) - dalej RODO, jest firma Vervis Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Przedmiejskiej 5 lok. 2-3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587575, NIP 8880000739, Regon 005875329 (zwana dalej Vervis).

JAKIE SĄ PODSTAWOWE CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI PRZYJĘTEJ PRZEZ VERVIS?

Nie przekazujemy Twoich danych żadnemu podmiotowi w celach komercyjnych lub marketingowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane tylko podmiotom, z którymi łączą nas umowy o powierzeniu danych osobowych wynikające z konieczności zlecenia zewnętrznym podmiotom obsługi naszej Spółki w ramach działalności IT, księgowej lub obsługi płatności. Podmioty, którym umożliwiamy przetwarzanie Twoich danych osobowych robią to tylko w zgodzie z naszymi poleceniami, Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz standardami bezpieczeństwa informacji.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Podmiotami, które są uprawnione do żądania przekazania danych osobowych są na przykład organy ścigania.

Oświadczamy, że naszym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi, zawartymi w Ustawie o Ochronie danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE art. 6 ust. 1 lit. b - dalej RODO.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą być publikowane linki, dzięki którym Użytkownicy uzyskają dostęp do innych stron internetowych. Jednocześnie zastrzegamy, że wszystkie umieszczone w Serwisie hiperlinki do innych stron nie stanowią rekomendacji. Nie weryfikujemy zawartych tam treści, nie mamy wpływu na dokładność i prawdziwość zawartych tam informacji i tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które wyniknęły z tytułu ich zastosowania lub wykorzystania.

Niniejsza polityka obejmuje wszystkie obszary Serwisu vervis.pl (https://vervis.pl)

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności i opublikowanie wersji po zmianach w Serwisie.

JAKIE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH ZBIERANE SĄ PRZEZ SERWIS?

Przetwarzamy wszelkie dane osobowe uzyskane w ramach korzystania z naszego serwisu internetowego, w tym dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na niniejszej stronie.

Dane uzyskane w wyniku korzystania z naszego serwisu internetowego, to między innymi: dane podane w celu utworzenia konta na platformie zakupowej takie: jak imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe oraz numery kont bankowych, z których dokonywane są płatności. Ponadto przetwarzamy dane uzyskane w wyniku poruszania się po naszym serwisie, czyli dane rejestrowane w ramach plików cookies takie jak: adres IP, ilość odwiedzin naszego serwisu oraz poszczególnych jego zakładek.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych usług, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem danych, których przetwarzanie jest dopuszczone na podstawie przepisów prawa lub umowy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy będzie się odbywać do czasu wygaśnięcia tej umowy oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących celów statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE SĄ DANE UŻYTKOWNIKÓW?

Uzyskane dane będą wykorzystane jedynie w celu obsługi handlowej lub korespondencji, w szczególności odpowiedzi na pytania Użytkowników Serwisu. Zgromadzone dane w żadnym wypadku nie będą sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku zostaną wykorzystane do analizy zachowania Użytkowników w ramach Serwisu. Administrator dokłada starań, by na bieżąco aktualizować treści i funkcjonalność Serwisu. W związku z tym monitoruje ruch w Serwisie poprzez statystyki Google Analitycs w celu poznania indywidualnych preferencji Użytkowników.

Podczas kontaktu w ramach Serwisu np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, czy strony internetowej zostaną nam przekazane takie dane, jak adres IP, imię, nazwisko, adres e-mail itp.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIE”

Zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (DZ. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 roku, informujemy, że Serwis może wykorzystywać pliki cookie, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu. Dane te są konieczne dla okna przeglądarki w procesie prawidłowego wyświetlania strony. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Administrator dokłada starań by na bieżąco aktualizować treści i funkcjonalność Serwisu. W związku z tym monitoruje ruch w Serwisie poprzez statystyki Google Analitycs w celu poznania indywidualnych preferencji i zachowania Użytkowników.

PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

  • dostępu do Twoich danych,
  • ich poprawiania,
  • sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W JAKI SPOSÓB FIRMA KONTAKTUJE SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM SERWISU?

W ramach Serwisu dostępne są formularze kontaktowe. Umożliwiają one Użytkownikom złożenie zapytania ofertowego lub uzyskanie informacji od pracowników firmy. Informacje kontaktowe przekazane przez Użytkowników Serwisu wykorzystywane są do nawiązania z nimi kontaktu, zarówno telefonicznego jak i drogą e-mailową.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym Serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookie na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookie Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego Serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie.

Energia do działania
7