Dzięki ekologicznym źródłom energii – w tym elektrowniom wiatrowym - mamy szansę oszczędzić nasz klimat. Energia produkowana z elektrowni wiatrowych jest przyjazna dla otaczającego nas środowiska – nie emituje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki siarki czy tlenki azotu, nie emituje również żadnych pyłów, tak jak w przypadku konwencjonalnych źródeł energii. Jedna elektrownia wiatrowa o mocy 2MW zapobiega emisji ponad 2t dwutlenku siarki rocznie, 1,5t dwutlenku azotu, 250t dwutlenku węgla oraz 17,5t pyłów.

Vervis swoją działalnością w zakresie OZE chce przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń i emisji CO2 poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii - w szczególności wiatru. Od 2012 roku Vervis zarządza elektrownią wiatrową o mocy 450kW. Generator wiatrowy znajdują się w miejscowości Unisławice.

Zarządzanie elektrownią wiatrową dało nam solidne podstawy i doświadczenie, którym możemy dzielić się z innymi wytwórcami zielonej energii. W ramach naszych usług przygotowaliśmy pakiet, dzięki któremu Państwa OZE będą działać sprawnie a ich opłacalność wzrośnie.

Zgodnie ze strategią energetyczną Unii Europejskiej do 2020 roku udział ilości energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym ma wzrosnąć do 20%. Polska jako członek UE również jest zobligowana do rozwoju i promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji CO2 i gazów cieplarnianych. 15% wytwarzanego w Polsce prądu powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych – z czego 1/3 z generatorów wiatrowych.

Dzięki ekologicznym źródłom energii – w tym elektrowniom wiatrowym - mamy szansę oszczędzić nasz klimat. Energia produkowana z elektrowni wiatrowych jest przyjazna dla otaczającego nas środowiska – nie emituje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki siarki czy tlenki azotu, nie emituje również żadnych pyłów, tak jak w przypadku konwencjonalnych źródeł energii. Jedna elektrownia wiatrowa o mocy 2MW zapobiega emisji ponad 2t dwutlenku siarki rocznie, 1,5t dwutlenku azotu, 250t dwutlenku węgla oraz 17,5t pyłów.

Zobacz więcej

Oferta sprzedaży

Dla właścicieli i zarządców elektrowni wiatrowych oraz innych OZE

By usprawnić i zoptymalizować wytwarzanie i sprzedaż energii wytworzonej w OZE przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, która zawiera istotne elementy zarządzania taką inwestycją. Z usług Vervis mogą Państwo korzystać w pakiecie lub wybierając jeden zakres, który odpowiada Państwa potrzebom.

 • sprzedaż energii elektrycznej potrzebnej do zasilania źródła OZE - pokaż
  W Vervis wiemy, że charakter poboru energii na potrzeby źródeł OZE jest bardzo niestabilny a moment jej zakupu bardziej zależny od pogody niż rynku. Z myślą o Klientach, którzy potrzebują energii do zasilenia odnawialnego źródła energii przygotowaliśmy ofertę sprzedaży energii elektrycznej w specjalnej, korzystnej cenie. By zwiększyć opłacalność zakupu zrezygnowaliśmy z wysokich opłat handlowych. Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607-800-038. Kontakt mailowy: energia@vervis.pl
 • usługa bilansowania handlowego źródła OZE - pokaż
  Zgodnie ze zmianami w Ustawie Prawo Energetyczne Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych określają dla wytwórców energii OZE nowe wymagania dotyczące bilansowania handlowego – dodatkowej opłaty naliczanej od ilości wytworzonej energii. W szczególności wymagają prognozowania produkcji. W bilansowaniu handlowym OZE mamy duże doświadczenie – na co dzień przygotowujemy je dla własnej elektrowni wiatrowej. Poza tym jako sprzedawca energii znamy bardzo dobrze specyfikę i wymogi tego rynku. Na podstawie danych historycznych i prognozowanych potrafimy ustalić profesjonalną prognozę i tym samym zoptymalizować cenę możliwą do uzyskania ze sprzedaży energii z OZE. Ponadto wsparcie i konsultacje naszych doradców pozwolą na ograniczenie kosztów związanych z bilansowaniem. Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607-800-038. Kontakt mailowy: energia@vervis.pl

Oferta zakupu

Dla wytwórców energii oraz spółek obrotu

Przedsiębiorstwo energetyczne Vervis jest zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie nabywania świadectw pochodzenia energetycznego oraz zakupu energii z OZE. Oferentów prosimy o wybranie przedmiotu oferty i kontakt na wskazany numer telefonu.

 • zakup świadectw pochodzenia energii z Odnawialnych Źródeł Energii OZE - pokaż
  W Vervis wiemy, że charakter poboru energii na potrzeby źródeł OZE jest bardzo niestabilny a moment jej zakupu bardziej zależny od pogody niż rynku. Z myślą o Klientach, którzy potrzebują energii do zasilenia odnawialnego źródła energii przygotowaliśmy ofertę sprzedaży energii elektrycznej w specjalnej, korzystnej cenie. By zwiększyć opłacalność zakupu zrezygnowaliśmy z wysokich opłat handlowych. Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607-800-038. Kontakt mailowy: energia@vervis.pl
 • zakup energii wytworzonej z Odnawialnego Źródła Energii OZE - pokaż
  Zmienność cen zielonej energii na rynku hurtowym powoduje niepewność prowadzenia działalności przez wytwórców energii odnawialnej. Firma Vervis jest zainteresowana zakupem energii wytworzonej z OZE po stałych cenach, ustalonych w momencie zawarcia umowy lub wg stałego algorytmu opartego na indeksach giełdowych. Jeśli są Państwo wytwórcą energii przyjaznej środowisku – zapraszamy do składania ofert – telefonicznie na numer 607-800-038 lub mailowo na adres energia@vervis.pl
7