Vervis oferuje usługi kompleksowego i spersonalizowanego doradztwa w zakresie energii elektrycznej, paliwa gazowego i praw majątkowych w tym zarządzania portfelem. Oferowane klientom produkty specjalne, dopasowane są do potrzeb w tym akcentowanego poziomu ryzyka.

Do kogo kierujemy naszą ofertę usług specjalnych?

Nasz znajomość rynków energetycznego i gazowego pozwala zaoferować produkty specjalne podmiotom gospodarczym, których procesy biznesowe wymagają integracji rozwiązań doradczych i managerskich dla optymalizacji relacji przychód-koszt. Działamy w ramach przydzielonych nam kompetencji w obrębie zdefiniowanego poziomu ryzyka, zabezpieczając interesy energetyczne naszych klientów i dbając o wartość ich portfela.

produkty specjalne dla energii i gazu

Jakie rozwiązania przygotowaliśmy?

  • Produkty transzowe - o zakupach w oparciu o aktualne ceny giełdowe z danego dnia decyduje klient wybierając jednocześnie poziom wolumenu jaki chce zabezpieczyć.
  • Produkty indeksowane - zakup przez klienta energii elektrycznej paliwa gazowego lub praw majątkowych następuje w oparciu o średnie ceny giełdowe z ustalonego okresu.
  • Indywidualne rozwiązania odzwierciedlające specyfikę klienta oraz apetyt na ryzyko w tym łączenie transakcji na rynkach terminowych oraz spotowych.

Chcesz wiedzieć więcej o produktach specjalnych?

Napisz do nas

Energia do działania
7