CENY PRĄDU - PRZYPOMNIENIE

13 SIERPNIA 2019 R. UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZENIA ODBIORCY KOŃCOWEGO.

Małgorzata Lewandowska / 2019-08-09 13:15:00

 

Szanowni Klienci,

Vervis Spółka z o.o. przypomina o obowiązku płynącym z Ustawy o cenach prądu w 2019 r.  Ci z Państwa, którzy nie złożyli jeszcze Oświadczenia odbiorcy końcowego /zgodnie ze wzorem jak w załączniku/, zobowiązani są dostarczyć je do naszej spółki w nieprzekraczalnym terminie 13 sierpnia 2019 r. /wtorek/, aby w II połowie 2019 r. mogli skorzystać z działań osłonowych polegających na utrzymaniu ceny za energię elektryczną na poziomie cen jakie były stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r.

Dotyczy to wszystkich wskazanych przez Ustawodawcę podmiotów, spełniających przesłanki z art. 5 ust. 1a, pkt 2-5 Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210).

Oświadczenie można dostarczyć do nas:

- osobiście, poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie spółki, ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek,

- listownie na adres jak wyżej. Liczy się data nadania przesyłki.

- drogą elektroniczną na adres: energia@vervis.pl pod warunkiem, że Oświadczenie będzie opatrzone podpisem kwalifikowanym. 


WZÓR OŚWIADCZENIA

Energia do działania
7