KOMUNIKAT SPÓŁKI

POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIWA GAZOWEGO W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Małgorzata Lewandowska / 2020-03-27 00:00:00

 

Szanowni Państwo,
 
Vervis Spółka z o.o. kierując się odpowiedzialnością za wypełnienie warunków umownych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w świetle niepewności gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19, uprzejmie prosi o niezwłoczne informowanie nas w drodze korespondencji elektronicznej lub przekazu telefonicznego o ewentualnych planowanych ograniczeniach poboru energii elektrycznej i gazu ziemnego lub wygaszaniu całego potencjału produkcyjnego Państwa przedsiębiorstwa.

Nadzwyczajne sytuacje w naszym kraju, z jakimi aktualnie Wszyscy się mierzymy, pomogą także i naszemu przedsiębiorstwu w sposób racjonalny i efektywny zarządzać obrotem energią elektryczną i paliwem gazowym każdego dnia on line. Informacje, o które prosimy mają dla nas priorytetowe znaczenie. Będziemy wdzięczni za ich przekazywanie z czasowym wyprzedzeniem ale także nawet na 1 dzień przed ewentualnym podjęciem przez Państwa takich decyzji.

Energia do działania
7