Komunikat Zarządu Spółki Vervis

Informacja dla Klientów

Małgorzata Lewandowska / 2019-01-30 09:05:00

Informacja dla klientów Vervis dotycząca cen energii elektrycznej w roku 2019.

SZANOWNI KLIENCI


Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538). 

Zarząd Spółki Vervis informuje, że aktualnie czekamy za rozporządzeniami wykonawczymi do w/w Ustawy i jej nowelizacją. Jednocześnie zapewniamy, że po ogłoszeniu przepisów wykonawczych, dochowamy najwyższej staranności w realizacji obowiązków wynikających z regulacji Ustawy.

Równocześnie informujemy, że w rozliczeniach za sprzedaż energii elektrycznej w roku 2019 stosujemy obniżoną stawkę podatku akcyzowego.

Jednakże, ze względu na trwające prace związane z dostosowaniem swoich systemów rozliczeniowych oraz wdrożeniem rozwiązań spełniających wymogi nowych regulacji, w początkowym okresie roku 2019 otrzymują Państwo faktury opiewające na kwoty wynikające z zawartych umów. Faktury te zostaną stosownie skorygowane ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 roku, gwarantując Klientom Vervis rozliczenie na zasadach zgodnych z zapisami Ustawy, w terminach z niej wynikających. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i w każdej chwili gotowi jesteśmy do udzielenia wszelkich wyjaśnień w sprawie. Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.

STYCZEŃ, 2019

Prezes Zarządu Vervis Sp. z o.o.
Ryszard Piotrowski
Energia do działania