KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW PALIWA GAZOWEGO Z SEGMENTU GOSPODARSTW DOMOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ VERVIS SPÓŁKĘ Z O.O.

Komunikat Zarządu Spółki

Małgorzata Lewandowska / 2021-07-30 00:00:00

 

Szanowni Państwo,

Vervis Spółka z o.o. - przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną i paliwem gazowym informuje swoich klientów portfelowych odbierających paliwo gazowe w segmencie gospodarstw domowych, że wstrzymuje czasowo ofertowanie cenowe gazu z terminem jego dostawy począwszy od 01.01.2022r. Dziękujemy serdecznie Państwu za powierzone zaufanie i dotychczasową współpracę. Aby dostawy gazu do Państwa obiektów  nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły, już dziś  rekomendujemy podjęcie działań zmierzających do podpisania kompleksowych umów handlowych z podmiotami konkurencyjnymi na rynku trudniącymi się obrotem paliwa gazowego z datą rozpoczęcia jego dostaw od 01.01.2022 r.
Zgodnie z art. 4j ust. 6 Prawa energetycznego zmiana sprzedawcy dla odbiorcy końcowego paliwa gazowego następuje nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy kompleksowej z nowym Sprzedawcą.  W praktyce oznacza to - by zapewnić sobie ciągłość dostaw gazu, obowiązani są Państwa do podpisania umowy z nowym sprzedawcą rynkowym  najpóźniej do pierwszych dni grudnia br.  Jednakże akcentujemy, by nie odkładać sprawy na plan dalszy i niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego komunikatu zadbać o komfort i wygodę poprzez podpisanie umowy z nowym sprzedawcą zdecydowanie wcześniej.
Przed zawarciem umowy, zachęcamy Państwa do przypomnienia sobie tudzież zapoznania się z aktualnym stanem prawnym Zbioru Praw Konsumenta (dokument na stronie Urzędu Regulacji Energetyki oraz na naszej stronie www.vervis.pl).
W świetle powyższego Vervis Spółka z o.o. informuje, że z dniem 01.01.2022 r. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedostarczanie paliwa gazowego z uwagi na upływ terminu ważności aktualnych umów sprzedażowych.
DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ.
Zaakcentowania wymaga informacja, że nadal kontynuowana jest sprzedaż paliwa gazowego dla biznesu. Zapraszamy przedsiębiorców do utrzymywania jak i nawiązywania relacji handlowych z naszym przedsiębiorstwem. W ramach tej współpracy gwarantujemy niezmienność cen gazu w okresie obowiązywania umowy.
NASI  DORADCY POZOSTAJĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.
 
Z wyrazami szacunku

Zarząd Spółki Vervis
Włocławek, dnia 29 lipca 2021 r.

Energia do działania
7