KOMUNIKAT - WYSOCE WAŻNE

KOMUNIKAT - WYSOCE WAŻNE

Joanna Smolińska / 2022-08-01 00:00:00

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 29 lipca br. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wstrzymały świadczenie usług przesyłania na rzecz Vervis sp. z o.o. Decyzja podjęta przez PSE S.A. była dla nas zaskoczeniem. Jest dla nas niezrozumiała i, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, została podjęta bezzasadnie. Wstrzymanie świadczenia usług przesyłania nie zostało spowodowane żadnym zawinionym działaniem ze strony Vervis sp. z o.o., zarówno umyślnym, jak i nieumyślnym.
Wstrzymanie świadczenia usług przesyłania uniemożliwia udział Vervis sp. z o.o. w rynku bilansującym, a co za tym idzie uniemożliwia dokonywanie sprzedaży energii elektrycznej na rzecz klientów Vervis sp. z o.o. W konsekwencji z dniem 29 lipca br. Państwa sprzedawcą energii elektrycznej będzie sprzedawca rezerwowy. Rozwiązanie to gwarantuje ciągłość sprzedaży energii elektrycznej na Państwa rzecz i nie wymaga dla swojej skuteczności żadnych działań z Państwa strony.
W celu uniknięcia ponoszenia wyższych kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego, rekomendujemy Państwu jak najszybsze dokonanie wyboru nowego sprzedawcy energii elektrycznej.
Vervis sp. z o.o. podejmuje wszelkie działania mające na celu przywrócenie możliwości sprzedaży energii elektrycznej. O wynikach tych działań będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Joanna Smolińska

Włocławek, 01.08.2022 r.

Do pobrania: Treść pisma w postaci pliku PDF

Energia do działania
7