Chcę aby Vervis dostarczał mi:

  • Energia
  • Gaz
  • Umowa konsumencka
  • Umowa kompleksowa

Pola oznaczone " * " są obowiązkowe

Dane podstawowe

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Kontakt

Czas obowiązywania umowy

Klient

Osoby odpowiedzialne ze strony Klienta za bieżące kontakty między VERVIS a Klientem

Osoba pierwsza

Osoba następna

Oświadczenia woli

Cennik

Miejsce dostarczania energii elektrycznej

Punkt pobory energii

Pozwolenia na wykonywanie czynnści

Wybór dostawy

Pola oznaczone " * " są obowiązkowe

Dane podstawowe

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Kontakt

Adres obiektu

Dane techniczne

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Realizacja umowy w zakresie świadczeń usługi kompleksowej

Czas obowiązywania umowy

Zbiór Praw Konsumenta energi elektrycznej

Wybór sprzedawcy

Oświadczenia woli

Cennik

Miejsce dostarczania energii elektrycznej

Punkt pobory energii

Wybór dostawy

Pola oznaczone " * " są obowiązkowe

Dane podstawowe

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Kontakt

Reprezentanci Klienta

Dane reprezentanta

Dane reprezentanta

Rozliczenia

Obowiązywanie Umowy kompleksowej

Rozpoczęcie realizacji usług kompleksowych

Czas obowiązywania umowy

Osoby odpowiedzialne ze strony Klienta za bieżące kontakty między VERVIS a Klientem

Dane osoby

Dane osoby

Pełnomocnictwo

Reprezentanci Klienta

Dane reprezentanta

Dane reprezentanta

Pełnomocnictwo do wykonywania następujących czynności

Cennik

Miejsce dostarczania paliwa gazowego

Punkt poboru gazu

Okres rozliczeniowy

Wybór dostawy

Energia do działania
Loading...