W tym miejscu zebraliśmy pytania, które najczęściej padają w naszych rozmowach z Klientami. Rynek energii elektrycznej nie jest łatwy do zrozumienia, dlatego staraliśmy się odpowiadać jasno i precyzyjnie. Jeśli nie znalazłeś wśród pytań lub odpowiedzi informacji, która Cię interesuje – napisz do nas – formularz kontaktowy znajdziesz tutaj. Chętnie udzielimy odpowiedzi a twoje pytanie dodamy do naszego spisu, by służyło pomocą innym.

Co to znaczy "zmienić sprzedawcę prądu"?

Prąd jest towarem jak każdy inny. Dopóki nie zliberalizowano rynku energii elektrycznej – na jednej fakturze otrzymywaliśmy rachunek za prąd oraz za to, że został on do nas dostarczony – jedna spółka pełniła dwie role – była jednocześnie sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej. Sieci energetycznej do której przyłączony jest obiekt – dom lub firma – nie da się zmienić. Ale zmianie może ulec ta firma, od której kupujemy prąd. To podobna sytuacja do usług telekomunikacyjnych/internetowych – nie musimy kupować dostępu do internetu od właściciela łącza, możemy wybrać innego, takiego, który ma dla nas lepszą ofertę.

Kto może zmienić sprzedawcę prądu?

Każdy, bez wyjątku. Od momentu zliberalizowania rynku energii elektrycznej mamy wolny wybór i możemy decydować, czyja oferta jest dla nas odpowiednia pod względem cenowym i funkcjonalnym.

Czym się różni sprzedawca energii elektrycznej od dystrybutora?

Sieć energetyczna i płynący nią prąd to dwie różne rzeczy.

Za sieć, jej naprawy i konserwację oraz za ciągłość usługi dostarczenia prądu do domu lub do firmy – odpowiada dystrybutor – Operator Systemu Dystrybucji czyli OSD. Dystrybutora ani nie wybieramy ani nie możemy go zmienić.

Natomiast sam prąd kupujemy od sprzedawcy energii elektrycznej np. od Vervis. Jego rola to obsługa handlowa Klientów – sprzedaż i rozliczenie faktycznie zużytego prądu (na podstawie informacji przesłanych przez OSD)

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze sprzedawcy prądu?

Przede wszystkim na to, czy sprzedawca ma pozwolenie na sprzedaż energii elektrycznej. Każdy poważny sprzedawca energii elektrycznej musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Vervis działa w oparciu o koncesję numer OEE/768/3290/W/DRE/2014/ZJ wydaną przez Prezesa URE w dniu 17 stycznia 2014 r.

Jak długo będzie trwała zmiana sprzedawcy?

W przypadku, gdy sprzedawcę zmieniamy pierwszy raz – cały proces zamyka się w terminie 21 dni. Przy kolejnej zmianie – okres ten również trwa około 21 dni.

Skąd będę wiedzieć, że zmiana sprzedawcy się rozpoczęła lub zakończyła?

Zmiana sprzedawcy na Vervis rozpoczyna się w momencie podpisania z firmą umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Po tym doradca proponuje udzielenie Vervis pełnomocnictwa do przeprowadzenia całego procesu zmiany. Na każdym etapie jest do dyspozycji Klienta i chętnie poinformuje o przebiegu procedury zmiany. Nie ma potrzeby angażowania własnego czasu, doradca dopilnowuje zgodności terminów, wygaśnięcia starej i rozpoczęcia nowej umowy. Pomyślne zakończenie zmiany następuje wówczas, gdy Klient otrzymuje fakturę końcową od dotychczasowego sprzedawcy oraz pierwszą fakturę za prąd od nowego sprzedawcy np. Vervis.

Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z przerwami w dostawach prądu?

Nie. Doradca Vevis dopilnowuje zgodności terminów, wygaśnięcia starej i rozpoczęcia nowej umowy – to gwarantuje ciągłość dostaw i nieprzerwane zasilanie prądem.

Czy za zmianę sprzedawcy trzeba płacić?

Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna.

Co się zmieni po przejściu do Vervis?

Po pierwsze – obniży się koszt zakupu energii elektrycznej.

Po drugie – będziesz otrzymywał dwie faktury: pierwsza będzie wystawiona przez dystrybutora (OSD) za dystrybucję, a druga będzie wystawiona przez sprzedawcę energii elektrycznej za faktycznie zużyty prąd.

Z kim mam się kontaktować w przypadku braku prądu?

Za przerwy w dostawie prądu odpowiada właściciel sieci – dystrybutor OSD i z jego pogotowiem energetycznym należy się kontaktować. Ogólnopolski numer telefonu alarmowego brzmi 991.

Czy zmiana sprzedawcy powoduje wymianę licznika lub inne konieczne prace np. remontowe?

W przypadku gospodarstw domowych nie ma aktualnie konieczności wymiany liczników przy zmianie sprzedawcy. Liczniki w domach i mieszkaniach należą do Operatora Systemu Dystrybucji – tzw. OSD i to on na własny koszty będzie musiał wymienić liczniki, gdy zaistnieje taka konieczność.

W przypadku odbiorców firmowych (przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięcia) by zmiana sprzedawcy mogła przebiec pomyślnie licznik musi zostać przystosowany do wymogów TPA (zastosowanie licznika z rejestracja i transmisja danych). Odbiorcy firmowi podłączeni do sieci niskiego napięcia – nie mają obowiązku przystosowania licznika do wymogów TPA.

Co zrobić w przypadku otrzymania faktury z Energa Obrót S.A. po zmianie sprzedawcy na VERVIS Sp zoo?

Informujemy naszych klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Energa Operator S.A. o bardzo częstym przypadku wysyłania faktur za energię elektryczną przez Energa Obrót S.A. po prawidłowo zakończonym procesie zmiany Sprzedawcy na VERVIS Sp. z o.o. Prosimy o pilne zgłaszanie nam faktu otrzymania nienależnie wystawionej faktury przez Energa Obrót S.A. oraz nie regulowanie tej kwoty. Kontakt z Vervis Sp. z o.o. pod numerem telefonu 54 230 56 66 lub adresem e-mail: energia@vervis.pl Dołożymy wszelkich starań aby reklamacje złożone do Grupy Energa były rozpatrzone w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie jest to uzależnione od Vervis Sp. z o.o.

Energia do działania
7