DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2017

Oferta Vervis pośród najbardziej konkurencyjnych na rynku!

Małgorzata Lewandowska / 2017-12-06 16:06:05

 

W lipcu 2017 r. Polski Instytut Badań Jakości (PIBJA) w ramach kontynuacji współpracy z Niemieckim Instytutem Badań Jakości, opublikował wyniki testu najlepszych dostawców energii elektrycznej oferujących prąd dla klientów segmentu detalicznego na rynku krajowym.
PIBJA jest niezależnym instytutem badawczym, prowadzącym obiektywne i rzetelne analizy przy wykorzystywaniu kryteriów opracowanych przez krajowych i zagranicznych ekspertów.  

Przedmiotem analiz zostały poddane oferty różnych firm /w tym liderów krajowych/ działających w branży energetycznej, dzięki czemu zarekomendowano konsumentom najlepsze z nich.  PIBJA działa całkowicie autonomicznie, opierając swoją pracę na najlepszych praktykach zaczerpniętych z biznesu i nauk społecznych.  

W ocenie tegorocznej, przetestowano ofertę 16 polskich dostawców energii elektrycznej oferujących prąd dla klientów detalicznych. W teście wzięli udział zarówno dostawcy posiadający własną sieć dystrybucyjną, jak i Ci którzy zajmują się wyłącznie sprzedażą energii elektrycznej /do których zalicza się nasza spółka/. Badanie opierało się na analizie ofert w czterech obszarach: cena, warunki oferty, przejrzystość oferty oraz jakość obsługi klienta.  Łącznie w teście wykorzystano 66 kryteriów oceny, na podstawie których wyłoniono najlepsze oferty energii elektrycznej dla klientów detalicznych. 

Oferta na zakup energii elektrycznej  Spółki Vervis zdobyła wyróżnienie w teście "Dostawcy Energii Elektrycznej 2017", jak również trzy wyróżnienia /zaszczytne 3 miejsce/ w kategoriach "Oferta G11", "Oferta G12" oraz "Oferta G12w", co niewątpliwie podkreśla nasze osiągnięcia i wyróżnia nas, w tym zakresie, na tle konkurencji rynkowej.

Dziękujemy za pozytywną ocenę oferty spółki i obiecujemy dalszą kontynuację pracy nad naszą ofertą.

Energia do działania
7